Izjava o zasebnosti - spletna stran

Vaši osebni podatki so za ISKRA STIK, d.o.o. Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj (v nadaljevanju “KLUB300.COM”) zelo pomembni, zato jih varujemo s skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo.

Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

1. Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

ISKRA STIK, d.o.o. (v nadaljevanju: KLUB300.COM)

Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj

Telefon: 070 493 411

E-pošta: info@klub300.com

2. Katere podatke obdelujemo?

Ob izpolnitvi spletne forme na spletnem mestu, nam posredujete naslednje podatke:

 • Ime in priimek,
 • telefonska številka, 
 • e-poštni naslov,
 • vaše sporočilo.

Vaše podatke zbiramo tudi s samim obiskom spletne strani (datum in ura obiska).

3. Zakaj obdelujemo osebne podatke?

S potrditvijo vnesenih osebnih podatkov dovoljujete, da ISKRA STIK, d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj zbrane podatke obdeluje v svojih zbirkah na podlagi člena 6 (1f) Splošne uredbe EU 2016/679 in jih uporablja za naslednje namene:

 • statistične obdelave;
 • segmentacijo strank in analize nakupnega obnašanja;
 • obveščanje strank o morebitnih napakah, popravkih in spremembah pri izdelkih in storitvah;
 • za izvedbo akcij neposrednega trženja: pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva;
 • pošiljanje vabil na dogodke;
 • telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

Vaše osebne podatke bomo uporabili le za izpolnitev pogodbenih obveznosti do vas, če za to obstaja naš zakoniti interes, tj. ko ste pristali na obdelavo podatkov z uporabo naših storitev, ki jih zagotavljamo, in ko to zahteva zakon. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo dokler naše dejavnosti nesorazmerno ne kršijo vaše zasebnosti. Tudi za obdelavo podatkov, ki temelji na naših zakonitih interesih imate pravico do omejitve, kar pomeni, da boste morda zamudili nove ponudbe in dogodke oziroma o njih ne boste obveščeni.

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, ki imajo prav tako funkcijo upravljavca, in sicer na podlagi vašega soglasja oglaševalskim in družbenim omrežjem, in sicer poimensko:

Za obdelavo osebnih podatkov uporabljamo tudi storitve drugih obdelovalcev, ki obdelujejo osebne podatke samo v skladu z našimi navodili ter v namene. Med takšne obdelovalce sodijo:

 • Microsoft Ireland Operations Ltd., headquartered One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Irska

upravitelji orodij za trženje, kot so, ki nam pomagajo pri optimizaciji spleta in personalizaciji vsebin ter ponudb za vas:

 • Google Ireland s sedežem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (storitve BigQuery, ChannelAdvisor).

4. Koliko časa bomo podatke hranili?

KLUB300.COM podatke obdeluje do preklica privolitve osebe. Pisni preklic lahko pošljete na naslov info@klub300.com Ne glede na preklic bo KLUB300.COM podatke uporabljalo za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

5. Katere pravice ima posameznik?

 • vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj; njihovo popravljanje, spreminjanje ali dodajanje;
 • izpis oziroma kopijo za prenos osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • osebne podatke izbriše ali omeji njihovo obdelavo.

Vaš e-poštni naslov, ki ste ga sami posredovali, uporabljamo za občasna sporočila o naših novih izdelkih in storitvah. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da KLUB300.COM zbriše njegov e-poštni naslov iz evidence. Način odjave je opisan v vsakem sporočilu, ki ga pošljemo na vaš elektronski naslov.

Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na KLUB300.COM, so last ISKRA STIK, d.o.o. Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Brez dovoljenja podjetja ISKRA STIK, d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. ISKRA STIK, d.o.o. Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. ISKRA STIK, d.o.o. Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na KLUB300.COM.

Vaš rezervirani termin je fiksen. Če je steza za bowling prosta po zaključenem terminu, ga proti plačilu lahko tudi podaljšate, kar se dogovorite z receptorjem.

Vljudno naprošamo, da ste na recepciji Kluba 300, v prvem nadstropju, najmanj 15-minut pred rezerviranim terminom. V tem času se boste uspeli pravočasno preobuti v predpisano obutev za bowling, receptor pa bo imena igralcev vpisal v računalnik. Prosimo, če lahko vnaprej pripravite seznam igralcev in ga predložite na recepciji, da bomo lahko hitreje vpisali imena. Nudimo čevlje za bowling od številke 32 naprej, prosimo vas, da za otroke z manjšimi številkami obutve s seboj prinesete čiste šolske copate.

V primeru zamud se igra ne podaljša, vsaka igra se zaključi ob polni uri. Plačilo je vezano na čas rezervacije steze, ne na čas igranja.